3_Voorbeelden_uit_het_vademecum

Hoe steekt een blinde of slechtziende de straat over?

Hij volgt de gidslijn door met zijn stok over de grond te bewegen tot hij aan een geleidelijn komt (reliëftegels).
Dankzij de reliëftegels zal hij de oversteekplaats kunnen vinden en zal hij zich kunnen oriënteren om over te steken.
Hij laat zijn stok in een van de gleuven glijden of bewegen en stopt wanneer hij bij noppentegels komt die
een gevarenzone aanduiden (waarschuwingsmarkering).


Gidslijnen, Geleidelijnen Blinden, Slechtzienden & Visueel  Gehandicapten


Conventioneel loopt de geleidelijn parallel met de as van de oversteekplaats voor voetgangers. Ze geeft de richting aan
die de blinde of slechtziende moet volgen om over te steken. Staat de lijn met noppentegels, die duidt op gevaar,
loodrecht op de geleidelijn, en dus ook loodrecht op de richting van de oversteekplaats.Dit houdt in dat in geval van
een oversteekplaats die niet loodrecht op de as van de weg gelegen is, de waarschuwingsmarkeringen ook
schuin aangelegd moeten worden en niet langer parallel kunnen lopen met de stoeprand. De geleidelijn is dan
ook niet loodrecht op de stoeprand en de waarschuwingsmarkering is niet langer parallel met de stoeprand.


Gidslijnen, Geleidelijnen Blinden, Slechtzienden & Visueel  Gehandicapten

Methode voor de inplanting van gidslijnen

Hieronder wordt de driefasige methode beschreven voor het op plan zetten van de gidslijnen en de oversteekplaatsen voor voetgangers.

N.Positiebepaling van de noppentegels

a.   De as van de oversteekplaats aangeven.
b.   Het aansluitingspunt bepalen.

Dit punt bevindt zich op de as van de oversteekplaats, idealiter op 40cm van de verticale rand van het trottoir.

N.B. Om de aanleg van de verharding te vergemakkelijken als de boordsteen 15cm breed is, wordt
het aansluitingspunt op 35cm of 45cm geplaatst, al naargelang het trottoir aangelegd werd met tegels
van 20 x 20 of 30 x 30.

c. De noppentegels plaatsen.

De tegels worden aangelegd
• over een breedte van 60cm
• aan het aansluitingspunt
• loodrecht op de as van de oversteekplaats
• over een lengte die idealiter gelijk is aan de breedte
van de oversteekplaats (met een minimum van
180cm).


Gidslijnen, Geleidelijnen Blinden, Slechtzienden & Visueel  Gehandicapten