Securiton Rubber tegels bezitten het beste contrast l Securiton

Oplossingen

Bij de ontwikkeling van de Securiton tegels hebben de richtlijnen, die door CROW, Viziris en de BCBS voor geleideroutes zijn opgesteld, centraal gestaan. Hier de nieuwste CROW richtlijn voor instapmarkering Halteplaatsen.

Securiton geeft de beste garantie voor duidelijke herkenbaarheid en veiligheid in geleideroutes.

  • Contrast in materiaal (rubber versus beton of ander materiaal van steen)
  • Contrast in kleur (mogelijkheden: zwart t.o.v. wit en geel)
  • Contrast in gevoel (podotactiel: beton, hard met ribbels in looprichting t.o.v. rubber: zacht met noppen)
  • Contrast in geluid: (podotactiel en) aantikken met stok (beton:hard; rubber:dof)

De Securiton tegels zijn samengesteld uit een betonnen onderlaag en een 7mm dikke rubberen bovenlaag en die 4 cm over de zijkanten afloopt. Een constructie, waarbij opkrullen en loslaten onmogelijk is geworden.


Alle Securiton tegels zijn voorzien van een slipvrij afwateringsprofiel.
Geen lijm- of thermoplastische verbinden, die na enige tijd loslaten.
Geen lichtreflectie, zoals bij aluminium. Lichtreflectie werkt verblindend voor slechtzienden. Voor uitgebreide informatie kunt u klikken op hiernaast getoonde foto's.

Hiernaast het auditieve contrast tussen steen en rubber in beeld en geluid.(even geduld a.u.b.bij het laden van het filmpje)

Rubber noppen tegels voor geleidelijn blinden, slechtzienden & visueel gehandicapten
Rubber noppen tegels geel
Rubber informatietegel Rubber noppen tegels voor geleidelijn blinden, slechtzienden & visueel gehandicapten
Rubber informatietegel luchtgeveerd zonder noppen
Als u hierop klikt dan wordt er in Windows Media Player een filmpje geopend van een stok die over een Securiton noppentegel tikt
Zwarte noppen waarschuwings- instapmarkering