Securiton voor visueel gehandicapten I Securiton

Doelgroep

Nederland kent circa 625.000 mensen met een visuele beperking, deels geheel zonder gezichtsvermogen, blind,  en deels met een (vaak zeer) beperkt gezichtsvermogen,  slechtziend. De vergrijzing zal ertoe leiden, dat dit aantal in de komende decennia nog aanmerkelijk zal stijgen. Het beleid van de Nederlandse en Belgische regering is dan ook gericht op een betere integratie en participatie van ouderen en gehandicapten. Zij hebben een wettelijk recht op voorzieningen, die de openbare ruimte ook voor hen toegankelijker maken, waardoor zij zich zelfstandiger kunnen begeven in het openbare domein. Er zijn in Nederland en België veel organisaties,instellingen en groeperingen, die de belangen van deze doelgroep zo goed mogelijk proberen te behartigen. De koepels van deze organisaties zijn: VIZIRIS voor Nederland en de BCBS voor België.

 

Toegankelijkheid in en naar de openbare ruimte is voor mensen met een visuele handicap een essentiële (rand) voorwaarde om zelfstandig het openbaar vervoer, publieke voorzieningen, winkelcentra, gemeentehuizen etc. te kunnen bereiken.

Het CROW is in Nederland de organisatie, die richtlijnen ontwikkelt voor de inrichting van het openbare domein. Voor de ontwerpers van de openbare ruimten, stedenbouwkundigen en verkeerskundigen is het van belang, dat bij het ontwerpen van plannen al in een eerste stadium rekening wordt gehouden met het groeiend aantal mensen met een functiebeperking, zoals van het gezichtsvermogen. In het voetgangersdomein dienen daarvoor de z.g. geleidelijnen, d.w.z. in de bestrating opgenomen looproutes voor visueel gehandicapten.

 

Voor meer details klikt u door naar Mobiliteit.
Riet Brusselaars
“Riet is blind en daarnaast ook nog geleidingsslechthorend, hetgeen een extra belasting betekent voor het lokaliseren van geluid. Riet schrijft regelmatig artikelen voor diverse bladen.”