Securiton verbetert de mobiliteit van visueel gehandicapten I Securiton

Mobiliteit en het ontwerp van de openbare ruimte

Om de mobiliteit van mensen met een visuele beperking (blinden en slechtzienden) in het openbare domein te bevorderen, zijn er nationaal en internationaal richtlijnen voor bestratingen ontworpen, die het voor blinden en slechtzienden gemakkelijker moeten maken om zich zelfstandig te kunnen bewegen in het openbaar domein. Daarvoor dienen onder meer de z.g. geleidelijnen, die zijn aangebracht in de bestaande bestrating en die mensen met een visuele beperking in de gewenste richting moeten leiden en hen moeten waarschuwen voor gevaarlijke situaties, zoals bijvoorbeeld de overgang van de stoep naar een voetgangersoversteekplaats met druk autoverkeer.

Geleidelijnen en waarschuwingsmarkeringen en instapmarkeringen zijn een belangrijk hulpmiddel voor de visueel gehandicapte voetganger om aan te geven welke de veilige looproute is en waar gewaarschuwd wordt voor bijvoorbeeld een gevaarlijke oversteekplaats. Ook de markering voor de instapplaats op haltes zijn zulke hulpmiddelen.  In de looproute kunnen ook informatiemarkeringen worden opgenomen, d.w.z. signaleringen, die niet een onmiddellijk gevaar aanduiden, maar wel informatie aangeven, zoals bijvoorbeeld een splitsing in de looproute of de aanwezigheid van leesbare of auditieve (reis)informatie.

Voor het oog van de zienden lijkt het heel erg aantrekkelijk om een binnenstad te ontwerpen, waar uitsluitend bijvoorbeeld natuursteen en/of daarop gelijkend materiaal in de bestrating wordt opgenomen. Indien dat er echter toe leidt, dat daarin geleidelijnen - vanwege bijvoorbeeld kleur of materiaal- niet kunnen worden opgenomen, dan gaat men er in de ontwerpfase al aan voorbij, dat in een duurzame, leefbare en verkeersveilige openbare ruimte de mens, dus ook de visueel beperkte medemens, centraal staat.

Het CROW is in Nederland hét kennisplatform, dat kennis en richtlijnen verspreidt en beheert over het ontwerp en de inrichting van de openbare ruimte. In de CROW- “Richtlijn integrale toegankelijkheid openbare ruimte” worden uitgangspunten en ontwerpopgaven voor geleidelijnen en waarschuwingsmarkeringen nader behandeld.
De meest recente richtlijn is die voor Instapmarkering Halteplaatsen.

Voor België is o.m. door het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest het “Vademecum voor personen met beperkte mobiliteit in de publieke ruimte” samengesteld. Dit Vademecum bevat uitgebreide en duidelijke richtlijnen voor het ontwerp van geleidelijnen en waarschuwingsmarkeringen in de openbare ruimte.Bekijk drie voorbeelden uit het Vademecum

De belangrijkste richtlijnen voor Nederland en België stemmen overeen:

Richtlijnen:

 

Geleidelijn

Geleidelijn Blinden, Slechtzienden & Visueel gehandicapten

Witte geleidelijn in bestrating

 • Een 60 cm brede strook (2x30cm) met ribbels in de looprichting.
 • Hoogte van de ribbels: minimaal 2,5 en maximaal 5 mm.
 • Kleur moet contrasteren t.o.v. omliggende bestrating.
 • Contrast in geluid: aantikken met stok (beton:hard; rubber:dof)

Waarschuwingsmarkering en instapmarkering

Rubber noppen waarschuwingsmarkering blinden, slechtzienden & visueel gehandicapten

 

Rubber noppen waarschuwings- instapmarkering

Een noppenmarkering loodrecht op de looprichting van de geleidelijn.

 • 180cm breed (6x30cm) en 60cm diep (2x30cm).
 • Hoogte van de noppen: 5 mm
 • Hart op hart afstand van de noppen: 60 mm
 • Kleur moet contrasteren met de geleidelijn.
 • Geluid (bij aantikken met de geleidestok) moet contrasteren met dat van de geleidelijn
 • Het gevoel bij betreden (“podotactiliteit”) moet contrasteren met dat op de geleidelijn
 • Duurzaam, bestand tegen weersinvloeden als vorst en regen, niet krullen
 • Slijtvast, slipvrij, goed afwateren
 • Bestand tegen verkeer van lichte voertuigen

De zwarte noppen instapmarkering op haltes is 60x90cm

Informatiemarkering

Informatiepunt in geleidelijn voor blinden, slechtzienden & visueel gehandicapten

 

Informatiepunt in geleidelijn

Voor België gelden voor de informatiemarkering de volgende regels (bron: Brussels Vademecum personen met beperkte mobiliteit in de publieke ruimte).

 • soepele (d.w.z. verende, dempende) tegels met een slipvrij afwateringsprofiel, dus zonder noppen.
 • Contrasterend met de omgeving en niet weerspiegelen
 • Duurzaam, bestand tegen weersinvloeden als vorst en regen, niet krullen
 • Slijtvast
 • Bestand tegen verkeer van lichte voertuigen
 • Zowel podotactiel (met de voeten) als auditief (met de stok) te herkennen


Voor Nederland zijn in de richtlijnen voor informatie vooralsnog geen andere voorschriften opgenomen dan die gelden voor de waarschuwingsmarkering.

Ga naar de website van Viziris